Kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige zorg
 

Voor informatie en afspraken tel.: 06 45 66 23 88

 
 


Behandelingen erkend door
ziektekostenverzekeringen

Adres:
Keizersweg 97
1171 XC Badhoevedorp

Groepspraktijk Minerva
Olympiaplein 99
1077 CT Amsterdam

De nieuwe Silo
Graan voor Visch 14302
2132 VJ Hoofddorp

Tel.: 06 45 66 23 88

E-Mail:
             

Uit Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2004 14 februari; 148(7):341:

Wetenschap
Acupunctuur is effectief
De kans dat acupunctuur een onderdeel van het Duitse ziekenfondspakket wordt, is toegenomen, nu uit een grote studie blijkt dat acupunctuur bij belangrijke volksziekten een effectieve pijnbestrijder is (Arzte Zeitung, 23 januari 2004; www.aerztezeitung.de). In Duitsland lopen op dit moment 3 grote studies naar het nut van acupunctuur. Van een van deze studies - uitgevoerd door ziektekostenverzekeraars onder leiding van de Techniker Krankenkasse - werden onlangs, na 3 jaar follow-up, de eerste resultaten gepresenteerd. Het studierapport zal binnenkort aan het Ministerie van Volksgezondheid worden aangeboden.

Aan de studie hebben 250.000 patiŽnten en circa 10.000 voor acupunctuur gekwalificeerde artsen deelgenomen. Daarbij is de studie in 3 delen opgesplitst. In een gerandomiseerde gecontroleerde studie met 1200 deelnemers werd de werkzaamheid (`efficacy') op specifieke acupunctuurpunten onderzocht. Om de werkzaamheid in routinetoepassingen (Ďeffectiveness') te onderzoeken, werd een gerandomiseerde gecontroleerde studie uitgevoerd onder 50.000 patiŽnten. In het derde deel wordt de veiligheid en de economie van acupunctuur onderzocht. Hieraan zullen 500.000 patiŽnten deelnemen. Dit deel is pas op de helft en de resultaten zijn daarom nog niet definitief. Met als indicaties hogerug-, lagerug-, hoofd- en artrosepijn, allergische rinitis, astma en dysmenorrnoe ontvingen de patiŽnten tussen de 7 en 13 acupunctuurbehandelingen. Afhankelijk van de indicatie was de pijn significant afgenomen bij 73-90% van de patiŽnten. Herbeoordeling leerde dat het pijnstillende effect na 6 maanden nog steeds aanwezig was. Als bijwerking rapporteerde 8% van de patiŽnten kleine bloedingen of bloeduitstortingen. Ernstige bijwerkingen waren zeldzaam.

De studie leverde ook een verrassing op: een significant verschil in effect tussen acupunctuur en het plaatsen van naalden op voor acupunctuur ongebruikelijk plaatsen. Dit gold alleen voor artrosepijn.

Antwoord op de medisch interessante vraag, in welke mate en bij welke diagnose een therapie onder specifieke of aspecifieke mechanismen werkzaam is, is volgens de Techniker Krankenkasse geen voorwaarde voor de beslissing of acupunctuur voor vergoeding in aanmerking komt. Cruciaal is of een behandeling economisch voordelig is en of deze iets toevoegt aan de reguliere geneeskunde en eventueel een deel daarvan kan vervangen. Over die vraagstelling buigen zich binnenkort de gezondheidseconomen van de overheid.

In een commentaar schrijft Arzte Zeitung dat het goed is dat een dergelijke groot opgezette studie nu eens door ziektekostenverzekeraars wordt uitgevoerd. ĎVoorheen weigerden zij categorisch om aan klinische studies deel te nemen. Nu willen ze weten of de complementaire therapie veilig is en uitsteekt boven het placebo-effect. Daarmee maken zij hun entree in klinische studies. Een modelproject dat bijdraagt aan meer kwaliteit in de gezondheidszorg', aldus Arzte Zeitung.